Arkitektur og historie i Oslo:
Uranienborgveien 3

Denne bygningen ble oppført i 1876 på en parsell av Parkveien 31b ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff for en byggherre ved navn Brustad, med Hans Lunhd som ansvarshavende byggmester. Brustad lot samtidig oppføre Uranienborgveien 5, også ved arkitekt Eckhoff. Denne gården er senere revet.

Uranienborgveien 3 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, opprinnelig med én leilighet per etasje. Fasaden har strengt distribuerte vindusakser i et repeterende mønster. Første etasje har tung kvaderpuss, og annen etasje danner et underordnet ledd i komposisjonen. Tredje og fjerde etasje danner en monumental helhet, og bindes sammen av slanke pilastre. Stiluttrykket er nyrenessanse. Noen endringer for butikk er senere utført i første etasje.

Ved innledningen til 1890-årene døde enkefru Brustad, og hennes arvinger var en tid gårdens eiere. Henimot århundreskiftet var tannlege Ole Smith-Housken blitt gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 26 beboere, blant dem skomakermester Karl Aarsund, handelsagent Carl Ludvig Ambjørnsen og Betzy Winge (født Lasson) enke etter børskommisær og konsul Axel Winge og mor til dirigenten Per Winge.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
Stadskonduktørens journal
Musikkhistorisk arkivArkitektur og historie i Oslo

N. S. D. EckhoffGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no