Arkitektur og historie i Oslo:
Steen-huset, Uranienborgveien 6

Denne villaen var ledd i entreprenørfamilien Lenschows store utbygging av villamessig bebyggelse langs Parkveien og Inkognitogaten i 1860- og -70-årene. I de fleste tilfellene tegnet familiens arkitekter husene selv, men i tilfellet Uranienborgveien 6 ble Homansbyens arkitekt Georg Andreas Bull engasjert. Huset ble oppført i 1867 ved byggmester Asmus Lenschow, for kjøbmand Peter Emil Steen fra Larvik. I 1868 ble det bygget et uthus på tomten, anmeldt ved murmester Hans Henrik Lenschow.

Steen ble i 1856 handelskompanjong med Samuel Theodor Strøm, og dermed gjenoppsto den gamle "Strøms Vinhandel & Krambod" som handelshuset Steen & Strøm. Herrene Steen & Strøm var begge gift med døtre av Johan Fredrik Jebe og Juliane Caroline Heyerdahl.

Huset er oppført i pusset tegl over halvannen etasje, og er utført i en enkel tudorgotikk. Hovedfasaden består av en symmetrisk hoveddel med gavlprydet midtrisalitt, og en sidedel med verandaparti. Gesimser og smijern er utsmykket med stilisert planteornamentikk.

Uranienborgveien 6 tilhørte i 1890-årene konsul Fredrik Anton Langaard, som benyttet huset som bolig for seg og sin familie. Han var sønn av handelsmann og tobakksfabrikant Conrad Langaard, og levde store deler av livet som rentenist.

Villaen har i nyere tid vært Oslobase for Reitan-gruppen, som rehabiliterte den i 2007-08.

Kilder:
Odd Brochman - Stadskonduktøren
Steen & Strøm
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
Stadskonduktørens journal
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Georg Bull

Perspektiv fra Uranienborgveien

Kortvegg mot Uranienborgveien

Detalj fra kortvegg

Hovedmotiv mot Inkognitogaten

Detalj av verandaparti

Villaen før oppussing

Hovedmotiv før oppussing

Verandaparti før oppussingGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no