Arkitektur og historie i Oslo:
”Butikken”, Uranienborgveien 9

Denne hjørnegården ble oppført samtidig med sitt speilbilde i nr. 11 på den gamle Haffners løkke i 1893. Den daværende eier av Haffners løkke, arkitekt Ingvar Hjorth, tegnet og bygget de to leiegårdene for egen regning. De to gårdene flankerte den gang oppkjørselen til løkkebygningen fra 1858. Sistnevnte bygning er senere revet.

Uranienborgveien 9 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med forhøyet attika og hjørnetårn. Kortsiden mot Uranienborgveien har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, med to siderisalitter som flankerer en smal midtakse som markeres med søyler og balusterbalkonger. Venstre akse er understreket av et tårnoppbygg. Den lange fasaden mot plassen mellom nr. 9 og nr. 11 er asymmetrisk komponert, men med et markant midtparti i form av en bred risalitt med attika. Huset står i hellende terreng, og har mot gaten en høy underetasje med butikker. Første etasje er kvaderpussset, og i annen og tredje etasje er det pussede hjørnekvadere. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I denne bygningen lå den såkalte ”Butikken”, som fungerte som den sivile motstandsbevegelsens matdepot fra sommeren 1944. Butikken bisto motstandsorganisasjonene SIVORG, MILORG og XU. I 1899 tilhørte eiendommen, inkludert nr. 11 og Haffners løkke, overrettssakfører Christian Stang. Denne gården hadde, i likhet med nr 11, seks leiligheter. I løkkehuset fantes én husstand.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Selskabet for Oslo Byes Vel
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ingvar Hjorth

Perspektiv fra Uranienborgveien.

Detalj av fasade mot plassen.

Detalj av gatefasade.

Perspektiv fra Inkognitogaten.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no