Arkitektur og historie i Oslo:
Urtegaten 45

Denne hjørnegården til Tøyengaten ble byggemeldt i 1893 for P. Berntsen ved den innvandrede svenske arkitekt Anselm Liljeström, på en tomt skilt ut fra Urtegaten 43. Henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen en S. Samuelsen.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne. Fasaden mot Tøyengaten er symmetrisk komponert, med parstilte og enkeltstående vindusakser. Fasaden mot Urtegaten har en regelmessig, symmetrisk komponert hoveddel, samt en løsrevet akse nærmest hjørnet. Fasaden er utstyrt med tidsepokens sedvanlige kvaderpuss i første og annen etasje. Vindusflatene i de to øverste etasjer har horisontale pussbånd. I tredje etasje har vinduene enkle, rette overdekninger. I fjerde etasje ledsages vindusbelistningen av gesimsens konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 79 beboere fordelt på 12 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var tobakksarbeiderformann Karl Ludvig Larsen, ”Kornmaaler paa bryggerne” Carl Julius Steen, politioverkonstabel i Kristiania Christian Fredrik Larsen Borge, ”Frugthandlerske” Mathilde Linderud og departementsassistent Hans Valde.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no