Arkitektur og historie i Oslo:
Valkyriegaten 2

Denne hjørnegården til Jacob Aalls gate ble byggemeldt i 1898 for Gunder Andersen fra Rakkestad ved arkitekt Frithjof Aslesen, på en tomt skilt ut fra Bogstadveien 71. Den ble bygget samtidig med nabogården Bogstadveien 47, der byggherre og arkitekt var de samme, men sto ferdig noe senere, like etter århundreskiftet. Aslesen tegnet også flere gårder for Andersen i Rosenborggaten. Gunder Andersen var en ivrig eiendomsspekulant, som lot oppføre en mengde bygårder i 1890-årene og tiårene som fulgte.

Valkyriegaten 2 er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer. Første etasje har den for perioden sedvanlige kvaderpuss i fasaden, mens de øvrige etasjer er forblendet med gul tegl og rikelig utstyrt med stukkornamentikk i brystningsfelter og vindusoverdekninger. Gården har brukket hjørne, polygonalt karnapp, smijernsbalkonger og asymmetrisk komponerte fasader. Stiluttrykket er en senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 51 beboere fordelt på ni leiligheter. Her bodde blant andre kasserer i Fyrvesenet Hans Johannessen, bankkorrespondent Halfdan Vinje, samt innehaver av sportsforretning Ludvig Munthe, og hans søstre, folkeskolelæreren Petra Munthe og den langt mer kjente Margrethe Munthe. Sistnevnte underviste ved Bolteløkken skole, og forbindes gjerne med sine oppdragende barnesanger.

Gården ble lagt ut for tvangsauksjon i 1906. Allerede i 1913 begynte man utleie av taket for lysreklame.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.08.03
Aftenposten 1913.10.24
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no