Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 14

Denne gården, med forbygning og bakbygning, ble byggemeldt i 1892 for murmester Christiansen ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich, på en tomteparsell av Rosenborggaten 12b. Christiansen var på samme tid også involvert i byggingen av Vibes gate 12, sammen med snekker A. Engh (arkitekt F. Grann Meyer). Arkitekt Haeselich tegnet også Vibes gate 16, som er svært lik nr. 14, for nevnte Engh. Henimot århundreskiftet var Vibes gate 14 kommet i fru Agnes Grann-Meyers eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje er kvaderpusset. Annen og tredje etasjes parstilte vindusakser dominerer komposisjonen. Det samme elementet repeteres i hele fasadens lengde, med noe smalere avstand mellom vinduene i flankene. Enkle pilastre og kraftige overdekninger binder de to etasjene sammen. Tredje etasjes entabulatur er utsmykket med triglyffer. Over disse binder små tempelgavler akseparene sammen. Fjerde etasjes vinduer har enkel belistning og beskjedne overdekninger. Fra disse føres buede konsoller opp i gesimsen. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I 1960 ble det bygget garasjer i bakgården. Senere er loftet bygget ut for beboelse.

Ved folketellingen anno 1900 bodde så mange som 142 personer på denne adressen, fordelt på 36 leiligheter. Blant beboerne på den tiden var kniplerske Anna Gunnerus, konstabel og bestillingsmann i kommunens tjeneste Christian Martinsen Haug, tollklarerer Hjalmar Johansen, bankbokholder Karl Fallan, sløydlærer Edvard Kristiansen og handelsagent Gustaf Georg Georgii.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Haeselich

Detalj av vinduspar.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no