Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 16

Denne gården, med forbygning og bakbygning, ble byggemeldt i 1892 for snekker A. Engh ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich, på en tomteparsell av Rosenborggaten 12b. Engh var på samme tid også involvert i byggingen av Vibes gate 12, sammen med murmester Christiansen (arkitekt F. Grann Meyer). Arkitekt Haeselich tegnet også Vibes gate 14, som er svært lik nr. 16, for nevnte Christiansen. Henimot århundreskiftet var Vibes gate 16 kommet i O. W. Erichsens eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Første etasje er kvaderpusset. Annen og tredje etasjes parstilte vindusakser dominerer komposisjonen. Det samme elementet repeteres i hele fasadens lengde, med noe smalere avstand mellom vinduene i flankene. Enkle pilastre og kraftige overdekninger binder de to etasjene sammen. Tredje etasjes entabulatur er utsmykket med triglyffer. Over disse binder små tempelgavler akseparene sammen. Fjerde etasjes vinduer har enkel belistning og beskjedne overdekninger. Fra disse føres buede konsoller opp i gesimsen. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Da eiendommen ble solgt i 1911, ved advokat Carl Emil Gamborg, ble den omtalt slik: ”Fordelagtig leiegaard billig tilsalgs. Leien svarer ca. 10 % af kjøbesummen”.

Front- og bakbygning ble rehabilitert i 1987. I forbindelse med utbygging for beboelse på loftet ble det installert en rekke spisse takarker.

Ved folketellingen anno 1900 bodde så mange som 202 personer på denne adressen, fordelt på 40 leiligheter. Blant beboerne var jerndreier i det Elektriske Bureau Kristian Sundby, mineralvannarbeider Anders Hansen, lærer ved Kristiania offentlige skole for døve Johan Kristian Hansen Sønstevold, brolegger Kristian Henriksen og kjolesyerske Semilie Helene Berg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Aftenposten 1911.03.25
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
https://familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf Haeselich

Detalj av vinduspar.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no