Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 19

Denne gården, med forbygning og bakbygning, ble byggemeldt i 1896 for Carl J. Olsen ved arkitekt Frithjof Aslesen, på en tomt skilt ut fra Rosenborggaten 12. Første prosjekt for Vibes gate 19 ble innmeldt for Karoline Bergsten av arkitekt Eduard Carlén. Dette prosjektet kom imidlertid ikke til utførelse.

Både forgård og bakgård i Vibes gate 19 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden har en kompakt komposisjon, med tette vindusakser distribuert med noe ulike intervaller. Første etasje har enkle pussflater, muligens også forenklede. I annen etasje dannes mellomrommet mellom vinduene av enkle pilastre. I tredje etasje har vinduene brystningsfelter, stukkbelistning og rette overdekninger. Her opptrer de midtre aksene som to vinduspar. I fjerde etasje er artikuleringen noe enklere, med et horisontalt bånd som knytter vindusaksene sammen. Stiluttrykket er nyrenessanse. Vibes gate 19 ble i Aftenposten for den 6/11 1898 avertert for salg som en ”nyopført solid leiegaard uden butikker”. Salget ble forestått av overrettssakfører Poul Holst Borgen. I 1899 tilhørte eiendommen gullsmedsvenn Gulbrand Hansen.

Ved folketellingen anno 1900 bodde så mange som 136 personer på denne adressen, fordelt på dens 35 små leiligheter. Her bodde gårdeier Hansen, som var svenn hos gullsmed David Andersen. Blant hans leieboere var skipsfører Jens Mathias Einarsen, gårdeierens svennekollega Axel Møller, vaskekone Karen Mathea Klausen og brusarbeider hos Koren & Gedde Otto Emanuel Fredriksen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Folketellinger, Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no