Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 21

Denne hjørnegården til Schønings gate ble bygget i 1894-95 for Karoline Bergsten ved arkitekt Olaf Boye, assistert av Eilert Paulsen, på en tomt skilt ut fra Rosenborggaten 12. Karoline og hennes mann, bakermester Adolf Bergsten, lot oppføre mange leiegårder i området nær Bogstadveien i 1890-årene.

Gården er oppført i pusset tegl, over fire fulle etasjer, på en høy kjeller. Hjørnet er brukket. Mot Vibes gate er gatefasaden symmetrisk komponert, med brede vindusakser i flankene. Mot Schønings gate er det lagt til en akse til høyre for en ellers symmetrisk fasadekomposisjon. Første etasje bærer tidens sedvanlige kvaderpuss. Ellers er hjørnepartier og flanker markert med horisontale pussbånd og fremskutte kvadre. Annen etasjes vinduer har konsollbårne overdekninger, mens etasjen over er noe enklere utsmykket. Fjerde etasje er meget beskjedent artikulert. Stiluttrykket er en enkel nybarokk. På 1900-tallet ble det bygget flere takarker i forbindelse med innredning for beboelse på loftsetasjen.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 92 beboere. En stor andel av disse var innlosjert i Marens Isachsens pleiehjem, flere av dem forsørget av Fattigvesenet. Blant gårdens øvrige leieboere var den forhenværende smedmester Lars Borgersrud, pensjonatvertinne Olava Hansen, gipsmakermester Johan Nilsen, skomaker Lars Johan Lundin og lagersjef ved manufakturforretning Marcus Goplen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Folketellinger, Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf BoyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no