Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 22

Denne beskjedne leiegården ble byggemeldt i 1893 for C. Larsen ved arkitekt Frithjof Aslesen, på en eiendom skilt ut fra Rosenborggaten 12. Henimot århundreskiftet var gården kommet i Hans Martin Østenstads eie.

Vibes gate 22 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en asymmetrisk komponert gatefasade. Vindusaksene er jevnt fordelt, foruten de tettere i venstre flanke, som er knyttet sammen med en bred fronton. Portrommet er lagt i motsatt flanke, i en kvaderpusset førsteetasje. I de øvrige etasjene er vinduene flankert av pilastre med enkle kapiteler og smårosetter. Stiluttrykket er nyrenessanse.

På et tidspunkt er to kapiteler og deler av gesimsdekoren fjernet. I 1968 ble taket tekket på nytt.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 27 beboere fordelt på fire leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var trelastagent Simon Haugen, lagerfullmektig ved tranfabrikk Johan Gunerius Thorsen Østensvig og dampskipsfører Petter Severin Christensen. Her bodde dessuten gårdeier og forhenværende skipsfører Østenstad med familie.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Detalj av vinduspar.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no