Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 23

Detalj av trappegangens vinduer.






© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no