Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 23

Denne leiegården ble byggemeldt i 1893 for Sander Jensen ved murmester og arkitekt Johan Grøstad, på en tomt skilt ut fra Vibes gate 25b. Sander Jensen var ved flere anledninger byggherre for hus langs Vibes gate. Han døde i 1899, og i eiendomsmatrikkelen for dette året står hans dødsbo som eier av Vibes gate 23 og 26.

Vibes gate 23 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade. I den kvaderpussede førsteetasjen er det portrommets plassering som danner et visst avvik. Midtaksen er markert av trappegangens høye vinduer, som flankeres av slanke kolossalpilastre. Den noe reduserte hovedinngangen befinner seg i bunnen av denne aksen. Sideflankene har parstilte vinduer, og i annen etasje overdekninger i form av tempelgavler. Vinduene i annen og tredje etasje er flankert av pilastre med joniske kapiteler. Gesimsen har en bred, enkelt artikulert arkitrav. Stiluttrykket er nyrenessanse. I 1978 ble loftet bygget ut for beboelse.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 38 mennesker i gården. De aller fleste av dem var innlosjert i Benthe Winthers gamlehjem. Frøken Winther var dessuten lærerinne ved en liten pikeskole. Blant hennes losjerende var de fleste understøttet av ulike fattigvesen. Blant gårdens øvrige beboere var lærerinnene Jensine Christoffersen og Helga Sinding, samt postfullmektig Carl Olsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.nb.no: Aftenposten 6. mars 1899
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Grøstad

Detalj av trappegangens vinduer.

Detalj av vinduer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no