Arkitektur og historie i Oslo:
Vossegaten 34

Trafostasjonen i Vossegaten 34 ble oppført som ledd i den store kommunale utbyggingen av bydelen Torshov (Thorshaug). Arkitekt for dette bygget var Thorvald Astrup, kjent for å ha tegnet en rekke kraftverk. Bygningen er oppført i slemmet tegl, med en (opprinnelig) symmetrisk komponert hovedfasade i streng klassisistisk stil. I den høye kjelleretasjen er vinduene små halvsirkler; et element som gir sokkelen et tungt og solid preg. Gesims og annen detaljering er meget nøkternt utført, og selve teglstenen er benyttet ornamentalt. I nyere tid er trafoen noe ombygget.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivArkitektur og historie i Oslo

Thorvald Astrup

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!