Arkitektur og historie i Oslo:
Waldemar Thranes gate 65

Denne hjørnegården til Uelands gate ble oppført i 1897-98 for Christian Olsen ved byggmester og utførende arkitekt Johan Grøstad, på en tomt skilt ut fra Maridalsveien 40b.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy underetasje, og er lagt i skrånende terreng. Underetasjen og første etasje har vært underlagt mange endringer, og har flere butikker. Første etasje er utført i enkel kvaderpuss. Gatefasadene er uregelmessig komponert, og bindes sammen av et usedvanlig bredt, brukket hjørne, som er symmetrisk komponert, og vender mot Alexander Kiellands plass. I annen etasje adskilles vinduene av pilasterlignende veggpartier i varierende bredde. Tredje etasjes vinduer flankeres av enkle pilastre med korintiske komposittkapiteler. I fjerde etasje er pilastrene smalere, og leder videre opp til gesimsens konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I senere tid er det bygget ut for beboelse på loftet, med tilhørende takarker.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården så mange som 129 beboere fordelt på 24 leiligheter. Her bodde blant andre bruskjører Anton Strand, stereotypør i Aftenposten Emil Anton Paulsen, hattemaker ved Holms hattefabrikk Arnt Johannes Andresen, handelsberettiget med kolonialforretning Barbara Magdalene Bjanæs og malersvenn og dekorasjonsmaler Ludvig Hansen.

Aktieselskabet Waldemar Thranes gate 65 ble opprettet i 1912.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1912.11.11
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Johan GrøstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no