Arkitektur og historie i Oslo:
Jebegården, Welhavens gate 9

Denne leiegården ble oppført i 1877 for magistratsekretær Carl Ludvig Hjorth ved arkitekt Ove Ekman. Tomten tilhørte tidligere Welhavens gate 12b. Hjort var født i Kristiania, og ble senere kirkeverge og kommunal bestillingsmann. Han bosatte seg på Store Borgen gård i Aker, og senere bodde han i Holtegaten.

Welhavens gate 9 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, på en høy kjeller i skrånende terreng. Gatefasaden har en regelmessig komposisjon, og i annen og tredje etasje er fasaden oppdelt av kolossalpilastre som bærer en høy, enkelt utformet gesims. I annen etasje har vinduene gavlformede overdekninger. Stiluttrykket er nyrenessanse. Gården har vært underlagt flere ombygginger, samt påbygging av takarker.

Ved folketellingen anno 1885 hadde gården i alt 34 beboere fordelt på fire leiligheter. Blant Hjorths leieboere på denne tiden var kammerherre Herman Wedel Jarlsberg, bruksbestyrer Anthon Hansen og grosserer Albrecht Cornelius Petersen.

Ved folketellingen anno 1900 var Hjorth fremdeles gårdens eier. Da bodde det 24 mennesker i gården, blant dem den pensjonerte majoren Herman Morten Fredrik Anker, forhenværende fogd Rudolf Emil Onsum og departementssekretær Oskar Andersen.

Senere kom gården i Firmaet Fred. Jebe & Cos eie.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ove EkmanGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no