Arkitektur og historie i Oslo:
Wilses gate 10

Denne beskjedne leiegården ble byggemeldt i 1894 for eiendomsspekulant og murmester Karl J. Pettersen ved arkitekt Karl Høie. Da gården sto ferdig, var adressen Deichmanns gate 25. Murmester Pettersen lot oppføre mange leiegårder i dette området, og foruten Karl Høie, var arkitektene Eduard Carlén og Georges Heinecke involvert.

Wilses gate 10 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Komposisjonen er regelmessig og grunnleggende symmetrisk, hvor sideaksene har litt avstand til den midtre gruppen vindusakser. Første etasjes gatefasade har kvaderpuss i grunt relieff, og et asymmetrisk plassert portrom. Over inngangen er en kartusj med tallet 25, for den opprinnelige adressen. Vinduene i annen og tredje etasje flankeres av pilastre; i annen med enkle kapiteler, i tredje med korintiske. Fjerde etasje er enklere artikulert. Stiluttrykket er nyrenessanse. Det er siden delvis utbygget for beboelse på loftet, med en bred takark på gatesiden.

Henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen et konsortium ledet av en A. Pedersen. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var tobaksspinner Fridtjof Hanssen, litograf Guttorm Jakobsen, innredningssnekker Kristian Otto Mikkelsen Bakke og setterske Hulda Marie Iversen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Karl Høie

"25".Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no