Homansbyens hus:
Kart over Homansbyen

Kartet tar utgangspunkt i hus bygget frem til 1916, og forestiller, med enkelte modifikasjoner, situasjonen på dette tidspunktet.

-> Til Homansbyens hus.

-> Løkkeeiendomskart, 1794-95.

-> Byggeårskart over Homansbyen.

-> Arkitektkart over Homansbyen.

-> Byggherrekart over Homansbyen.


Kartet er tegnet av Geir Tandberg Steigan.

 

© 2001 arc!