Homansbyens hus:
Uranienborgslottet, Uranienborg terrasse 2

Uranienborgslottet sett fra Uranienborgparken.

[tilbake]


© 2001 arc!