Homansbyens hus:
Uranienborgslottet, Uranienborg terrasse 2

Denne praktfulle villaen markerer Homansbyens avgrensning mot sydvest, der den ruver på toppen av en knaus over Uranienborgveien. Huset, som kallet Uranienborgslottet, ble oppført i 1885 for trelastgrosserer Julius Jakhelln fra Bodø, etter tegninger av arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest. Ansvarshavende ved byggingen var murmester Carl Schøyen og hans assistent O. H. Hoff.

Jakhelln opphldt seg i Bilbao i tiden omkring 1870, før han etablerte seg i Kristiania, der han blant annet var leieboer i Karl Johans gate 45 en tid.

Uranienborgslottet har en asymmetrisk komposisjon, der tårnet og kuppelen danner tyngdepunktet, og også siktepunkt i enden av gateløpet. Huset er holdt i fransk nyrenessanse.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Due & Steckmest

Uranienborgslottet sett fra Uranienborgparken

Villaens tårnparti

Plan, 1. etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!