Homansbyens hus:
Uranienborgslottet, Uranienborg terrasse 2

Plan, 1. etasje, tegnet av G. T. Steigan etter bygningstegninger hos Oslo Byarkiv.

[tilbake]


© 2001 arc!