Promenade langs Karl Johans gate:
Hoffskredder Reiersens gård, Akersgaten 26

Denne hjørnegården ble oppført omkring 1850, og hadde opprinnelig tre etasjer. Denne opprinnelige delen er holdt i en enkel senklassisistisk stil. Den tilhørte lenge hoffskredder Halvor Reiersen, som hadde en stor løkkeeiendom ved Pilestredet.

Akersgaten 26 ble underlagt en omfattende om- og påbygging i 1875, ved arkitekt Paul Due. Øverste etasje har en kraftigere artikulering og ornamentikk enn gården ellers, og er uttrykk for 1870-årenes moteriktige nyrenessanse. Påbygget følger den opprinnelige komposisjon og materialbruk.

Første etasje har opprinnelig vært kvaderpusset. Denne er betydelig forandret i årenes løp, og hovedinngangen har fått et postmodernistisk uttrykk. Smijernsbalkongen på hjørnet i annen etasje er dessuten fjernet.

Gården fikk med tiden mindre preg av bolig, og mer preg av forretningsdrift. I 1875 var det ennå noen boliger her, og blant beboerne var kongelig fullmektig Jens Henrik Beer og hans gamle mor, og dessuten legen Jacob Heiberg.

I 1890-årene hadde Johan Ørum hotelldrift her, og ved århundreskiftet var denne overtatt av Gunda Augusta Bye, mens G. W. Hammer var gårdens eier. Blant de innlosjerte ved folketellingen i 1900 var herredsgartner Jacob Kristian Jansen, professor Oscar Montelius, forretningsdame Martha Slettum samt hotelleiersken og en rekke av hennes ansatte.

Etter hvert fikk hotellet navnet Atlantic, og var i virksomhet til 1977.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Kristiania bys matrikul 1892, 1899
http://www.rhd.isv.uit.no/folketellinger/arc! historisk

Paul Due

Fasaden mot Egertorvet

Detalj fra EgertorvetGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!