Promenade langs Karl Johans gate:
Hoppegården, Karl Johans gate 12

Karl Johans gate 12 ble oppført etter bybrannen i 1858, for bokbinder Johan Christian Hoppe. Bygningens arkitekter var Heinrich Schirmer og Wilhelm von Hanno. Hoppegården utmerker seg spesielt ved å være utstyrt med en liten femte etasje. Selve fasadeartikuleringen er også ganske uvanlig, idet den er satt opp som et rutenett dannet av pilarer og gesimser. Pilarene bryter også igjennom takgesimsen og attikaoppbygget, for å danne små spir over fasaden. De delikate stikkbuevinduene første etasje opprinnelig var utstyrt med er dessverre borte. Fasadens flanker fremheves ved en luftigere komposisjon. Bygningen er preget av nygotiske detaljer, men komposisjonen er ellers strengt symmetrisk, preget av senklassisismen.

I gården drev Hoppe sin bokbindervirksomhet, og i en bakbygning hadde han sitt trykkeri. Hoppe lot dessuten oppføre den såkalte Fabritiusgården i Øvre Slottsgate 25 i 1854. Hoppes enke Emma Marie Theresie (f. Winther) solgte i 1866 denne til Wilhelm Christian Keilhau Fabritius, som selv etablerte et kjent trykkeri i Fabritiusgården allerede idet den sto ferdig. Enkefru Hoppe fortsatte som eier av Hoppegården i en årrekke.

Christiania Kunstforening var leietager hos Hoppe fra 1859; de ble her til 1870. Senere fentes blant andre Fillingers hotell og Hotell Atlas i gården. Hotellvirksomheten opphørte først i 1972.

Kilder:
Kristiania i Sentrum
http://www.familysearch.org/
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. 6arc! historisk

Schirmer & von Hanno

Et blikk på rutenettet

Nygotisk dekorGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!