Promenade langs Karl Johans gate:
David-Andersengården, Karl Johans gate 20

Denne bygningen er oppført på Karl Johans gates høyeste punkt. Den ble bygget omkring 1840, og hadde da to etasjer. Gården ble reist i forbindelse med videreføringen av Karl Johans gate mot Slottet i 1840. Bygningen ble en gang på 1800-tallets annen halvdel påbygget én etasje. Dette skjedde nok i forbindelse med arkitekt Peter Høier Holtermanns ombygging i 1865. Gårdens eiere på denne tiden var firmaet Eger & Comp., ved brødrene Herman og Thorvald Eger, som begge bodde i gården. Den ble da kalt Egergården, hvorfra torvet utenfor har sitt navn, og hadde adresse Akersgaten 22. Eger & Comp. var et bryggeri eiet av brødrene inntil 1870, som hadde omfattende produksjonslokaler i Pilestredet 33.

Bygningens nybarokke utseende skyldes en ombygging igangsatt av gårdens eier, konsul Louis Samson (opprinnelig fra Schleswig-Holstein), i 1892. Arkitekten Henrik Nissen forhøyet bygningen med en loftsetasje med bratt tak, og forandret fasadenes dekor. Gåden har to brutte hjørner, begge markert med små smijernsbalkonger. Den midtre del av hovedfasadens tak ble allerede i 1892 åpnet av et glasstak for atelier. Taket er bekronet med en smijernsgrind. W. B. Samsons konditori ble grunnlagt av bakermester Wilhelm Bismarck Samson i 1894 og har fremdeles lokaler i bygningen. Bakermesteren oppholdt seg før han etablerte sin virksomhet i Kristiania i Wien, der han fant at wienerbrød var et ukjent produkt. Han lanserte det dermed i Wien, med stor suksess.

Gullsmedfirmaet David-Andersen kjøpte bygningen i 1912, og noen år senere innredet de sin forretning her. Både konditoriet og gullsmedforretningen ble innredet i samme stil i 1924, etter tegninger av arkitektene Bjercke og Eliassen. Overlysvinduet er en rest av denne innredningen hos David-Andersen, mens det er langt mer intakt hos Samsons konditori.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Stadskonduktørens journal
http://www.samson.no/
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsøarc! historisk

Henrik Nissen

Peter Høier Holtermann

Til arc!s hovedside med navigasjon

Perspektiv fra øst

2., 3. og 4. etasje

Detalj av hjørne

Balkong og dør

BalkongGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!