Promenade langs Karl Johans gate:
Dybwadgården, Karl Johans gate 3

Denne bygningen ble oppført i 1830, for kjøpmann Jacob Erasmus Dybwad, som etablerte bondehandel her i 1825. Bygningen hadde opprinnelig to etasjer, der Dybwad drev handel i første etasje mens han selv bodde i annen etasje. Arvingene utviklet og utvidet virksomheten til å omfatte i første omgang garving og omsetting av lær, og siden også trelast, bank og skipsrederi. Mot slutten av 1800-tallet holdt firmaet O. A. Haug & Co. til her, og i deres regi ble Landhusholdningsselskabernes Fællesindkjøbs-forretning etablert i gården. Dette var Felleskjøpets første utsalg.

Bygningen har vært tilbygget og ombygget en rekke ganger, men den viktigste ombyggingen ble utført etter arkitektfirmaet Thune & Thürmers tegninger i 1913-14 for Halvorsen og Larsens papirhandel, som hadde overtatt eiendommen kort etter år 1900. Eier av gården like frem til papirhandelens inntreden var imidlertid den kjente bokhandler Jacob Dybwad, en etterkommer av kjøpmannen.

Av tidligere byggearbeider her kan nevnes påbygg og tilbygg ved byggmester Johan Fredrik Lühr i 1866 og en bakbygning oppført i 1884 av byggmester Carl Schøyen. Einar Smith og kompanjongen Ove Ekman utførte et verksteds- og lagerbygning i bakgården her i 1902.

Bygningen er preget av empirestilen som var rådende da den ble bygget, og også på moten ved Thune & Thürmers ombygging. Påbyggingen skapte et bredt, markert midtparti, med to smale flanker med mansardtak. Den midtre aksen understrekes av et diskert gavloppbygg og en klassisistisk vindusomramming.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivarc! historisk

Thune & Thürmer

Ove Ekman

Einar Smith

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!