Promenade langs Karl Johans gate:
Karl Johans gate 37

På den jomfruelige mark langs den nyregulerte hovedgate mot Slottet oppførte byggmesteren Heinrich Struck i 1840-41 en bygning som snart ble overdratt til grosserer Andreas Tofte, som benyttet huset som sin privatbolig. Ved Toftes død i 1852 arver Toftes svigersønner Thorvald Meyer (gift med Anniken Mathea Tofte) og Stener Rosenberg (gift med Mathilde Rosenberg) Karl Johans gate 37. Thorvald Meyer var eier av Grünerløkken, og passende nok har han selv og Andreas Tofte gitt navn til to av bydelens hovedgater.

I 1857 overtok Thorvald Meyer Rosenbergs andel av eiendommen, og benyttet deretter huset som sin privatbolig. I 1867 herjet en brann dette kvartalet, og Meyers gård brant ned.

Thorvald Meyer engasjerte arkitekten Wilhelm von Hanno til å utforme sitt nye palé, som sto ferdig samme år. Denne staselige privatboligen over tre etasjer var Thorvald Meyers hjem til hans død i 1909. Bygningen er utført i nyrenessanse, med en tung kvaderpusset sokkel og en symmetrisk komposisjon - med unntak av portrommets plassering. Fasadens blikkfang er det søyleprydede balkongpartiet i annen og tredje etasje. Spisse frontoner danner vindusoverdekninger over fire vinduer i tredje etasje, mens midtaksen markeres med en bredere buet fronton.

Thorvald Meyers arvinger solgte paléet til Kristiania Handelsstands Forening i 1910. Foreningen, idag med navnet Oslos Handelsstands Forening, har holdt til her siden. Bygningen ble ombygget innvendig i 1985, og i 1990 ble den tilknyttet det nye kjøpesenteret med det passende navnet Paléet.

Kilder:
Carl Just - Carl Johans gate
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Rgistreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsøarc! historisk

Wilhelm von Hanno

Balkongen og midtpartiet

17. mai 1902Geir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!