Promenade langs Karl Johans gate:
Svea-gården, Karl Johans gate 6

En studie av hjørnet.

[tilbake]


© 2002 arc!