Promenade langs Karl Johans gate:
Svea-gården, Karl Johans gate 6

Denne gården er et resultat av en sammenslåing av to eldre bygninger. Brand- och Lifförsäkrings-aktiebolaget Svea oppførte i 1879 en bygning i Skippergaten 34. Den opprinnelige Karl Johans gate 6 ble oppført for skreddermester Halvor Olsen Røsholm etter arkitekt Olaf Ungers tegninger i 1874, men ble betydelig redusert ved en gateutvidelse ved slutten av 1870-årene. SVEA slo de to eiendommene sammen, og skapte dagens Karl Johans gate 6 ved en stor ombygging i 1882-83, utført etter tegninger av arkitekt Ove Ekman. Den nye Svea-gården ble utført i en kraftfull nyrenessanse, med hengende karnapp og kuppel. Foran kuppelen troner gudinnen Svea, som hun også gjorde på forsikringsselskapets bygninger i Sverige. De to nederste etasjer har en enkel utførelse, opprinnelig utført med kvaderpuss. De to øverste etasjene er langt rikere utformet, med kraftige gesimser og rikt artikulert ornamentikk.

1. etasje er blitt redusert gjennom flere forandringer.

Kilder:
Kristiania i Sentrum
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivets byggesaksarkivarc! historisk

Ove Ekman

En studie av hjørnet

Detalj med SveaGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!