Promenade langs Karl Johans gate:
Halléngården, Øvre slottsgate 14

Denne gården ble oppført i 1875, for Sten og Ecklund, ved den innvandrede tyske tømmermester Friedrich Gerhardt. Av de to byggherrene var det parykkmaker Carl Johan Ecklund fra Kristiania som ble stående som eier av gården. Ecklund og Gerhardt bodde begge i samme bygning i Strandgaten på 1860-tallet. Bygningen er utført i nyrenessanse, med tredje og fjerde etasjes kolossalpilastre som bygningens mest fremtredende kompositoriske element.

Parykkmaker Ecklund døde på 1890-tallet, og enken Marthe Marie solgte eiendommen til brødrene Hallén. Halléns hanskefabrikk ble etablert av Christian Hallén fra Kristiania, og hans tre sønner Ludvig, Wilhelm og Rikhard overtok etterhvert driften, og i 1895-96 etablerte de sin hanskeforretning her ved Egertorvet. Forretningen åpnet 4. april 1896. Ved århundreskiftet drev frøken Johanne Ekenæs et lite hotell i de øvre etasjer.

Hanskeforretningens interiører, som er bevart idag, ble utformet av arkitekt Carl Michalsen, og interiørets malerier ble utført av O. C. Thorkildsen. Det ble dessuten utført en ombygging ved arkitekt Harald Aars i 1913.

Hanskeforretningen måtte innstille driften i 1989, og lokalene ble ominnredet til serveringsstedet 3 Brødre, til minne om brødrene Hallén.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Stadskonduktørens journal
Kristiania bys matrikul 1892
http://www.3brodre.com/arc! historisk

Friedrich Gerhardt

Carl Michalsen

Harald Aars

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!