Promenade langs Karl Johans gate:
Øvre slottsgate 23

Denne gården ble bygget omkring 1850, og antagelig var byggherren baker Jacob Bentzon Brun fra Bergen. Sønnen Herman overtok bakerivirksomheten omkring 1870, og lot det bli utført noen endringer på bygningen i 1874. Baker Lars Henrik Synnestvedt Rolfsen fra Luster var tidligere svenn i Jacob Bruns tid, før han etablerte sin egen virksomhet i Dronningens gate 12. Han overtok deretter virksomheten og eiendommen etter Herman Brun i Øvre slottsgate 23. Rolfsen var eier av gården inntil den i 1918 ble overtatt av Bøndernes Bank, som fikk bygget om gården innvendig og utvendig. Stukkdekor omkring vinduene ble fjernet, og gården fikk et tyngre preg, i nordisk nybarokk-stil. Ved ombyggingen ble det også tilføyet et inngangsparti med en barokkgavl prydet med initialene B. B. Arkitekt for ombyggingen var Bredo Berntsen. Som leietager i bankens gård var fra 1924 landets første Mødrehygienekontor, innstiftet av Katti Anker Møller.

Gården ble restaurert i 1993, og i denne forbindelse ble den delvis tilbakeført til det opprinnelige senklassisistiske utseende, dog med noe annerledes utformede gipsoverdekninger. Barokkgavlen er blitt beholdt.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Stadskonduktørens journal
Kristiania bys matrikul 1892, 1899
http://www.familysearch.org/arc! historisk

Bredo Berntsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Barokkgavlen

B(øndernes) B(ank)Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!