Promenade langs Karl Johans gate:
Koppgården, Stortorvet 2

Denne storslagne forretningsgården over fire etasjer ble oppført i årene 1879-80 for vinhandler Hermann Alexander Kopp fra Hamburg, etter tegninger utført av arkitekt Wilhelm von Hanno, også fra Hamburg.

Herman Kopp var i vinlære i Hamburg, men som 19-åring reiste han i 1839 til Kristiania, der han arbeidet ved kjøpmann Hans Ihles vin- og brennevinsutsalg. Han etablerte sin egen forretning i Stortorvet 2, hvor han også bodde med sin familie. Etterhvert kjøpte han eiendommen av parykkmaker Peder Hansen Vogt - i 1872. Kopp rev denne gården i 1879 og erstattet den med sitt flotte nybygg. Bokhandler Jacob Dybwad hadde allerede i 1852 utsalg i Stortorvet 2, og bokhandelen fortsatte som leietager her frem til gården ble restaurert i 1986. Gården var i familien Kopps eie til slutten v 1980-årene.

Gården har tre gatefasader da den er del av den smale husrekken mellom Karl Johans gate og Torvet. Den korte fasaden mot Kirkegaten og brannvakten makeres av en midtrialitt bekronet med en kuppel. Fasadene har kraftige pilastre og solide gesimser, som gir nyrenessansens karakteristiske dybdevirkning og skyggespill. Balkongaktige, overbyggede utbygg (aediculae) markerer fasadenes akser, både på kortsiden, på langsiden (tre på hver av disse) og på de brutte hjørnene. De to nederste etasjene danner en sokkel, men denne sokkelen er igjen todelt, hvor første etasje har et enklere og tyngre preg.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Hermann Kopparc! historisk

Wilhelm von Hanno

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kortfasade mot Brannvakten

Fasade mot Stortorvet

Del av fasade mot Karl Johans gate

AediculaGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!