Murarkitektur i Sandefjord:
Jernbanealléen 32

Detalj av balkong.


© 2007 arc!