Murarkitektur i Sandefjord:
Jernbanealléen 32

Denne gården ble oppført straks etter Sandefjords bybrann år 1900 ved arkitekt Gustav Lorentz Gulbrandsen for malermester Thorvald Thorsen fra Tønsberg. I 1860-årene etablerte Thorsen seg i Sandar, da som ubemidlet bakersvenn. I 1870-årene var han gårdeier og malermester i Nygaten i Sandefjord.

Gården er bygget i tegl over to og en halv etasje, med et bratt skifertekket tak. Fasaden er utført i gul tegl med detaljer i rød tegl, puss og stukk. Stiluttrykket er nygotikk med innslag av jugendstil. Midtpartiet har gavloppbygg og balkonger med jugenddekor. Fasaden var opprinnelig symmetrisk, men én vindusakse er bygget til mot syd.

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Gustav Lorentz Gulbrandsen

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Husets midtparti

Midtparti og balkong

Detalj av balkong

Detalj av vindu i første etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!