Murarkitektur i Sandefjord:
Jernbanealléen 32

Detalj av vindu i første etasje.


© 2007 arc!