Fra Skiens murarkitektur:
Borgengården, Cappelens gate 2

Denne elegante villaen ble oppført i 1896, for Olav Halvorssøn Holta, som på denne tiden var sjef for Blakstad, Holta & Co. i Skien, og dessuten administrerende direktør for Tinfos papirfabrikk på Notodden.

Villaens arkitekt var den unge Finn Knudsen fra Kristiania, som arbidet to korte perioder i Skien. Huset ble oppført under ledelse av den lokale byggmesteren Svend Sigurdsen. Villaen har en asymmetrisk komposisjon der en livlig barokkgavl utgjør det visuelle tyngdepunkt. Villaen ble tilbygget en sideportal og et mindre tårn i 1903.

Gunhild Holta, datter av byggherren, overtok villaen da O. H. Holta selv flyttet tilbake til Notodden, der han var født. Gunhild var gift med major Borgen, og det er ham som er opphav til det navnet som knyttes til villaen idag.

Villaen ble restaurert på siste halvdel av 1990-tallet, under ledelse av eiendomsutvikleren Rune V. Engen.

Kilder:
Fortidsvern nr. 3, 1999arc! Historisk

Finn Knudsen

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Villaen i perspektiv

Detalj av frontparti med karnapp

Detalj av karnapp

Detalj av karnappets brystningsdekor

Detalj av gavl

Detalj av gavldekorGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!