Arkitektur og historie i Telemark:
Fra Skiens murarkitektur

Skien ble kjøpstad i 1358, og på 1400-tallet blostret byens handel på grunn av trelasteksport til Holland. Skien var hovetollsted fra 1580, men byen brant ned i 1583. Byens sentrum brant ned i 1886, og det nye sentrum ble bygget i tegl, i historismens byggeskikk. En ny byplan ble lagt, med en praktfull sentralakse der kirken er fondmotiv.

Borgengården, Cappelens gate 2, 1896
Latinskolen - Brekkeby videregående skole, 1883
Metodistkirken, Telemarksgaten 3, 1887
Nedre Hjellegate 18, 1908-09
Skien kirke, 1892-94
Skiens rådhus, 1890-94
Solums sparebank, Torggaten 5, 1907
Teater Ibsen, Festiviteten, 1891

Alle fotografier ved G. T. Steigan



arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt:
Skien kirke

Skiens rådhus

Teater Ibsen



Geir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!