Fra Skiens murarkitektur:
Teater Ibsen, Festiviteten

Fasade mot Kirkegaten.

[tilbake]


© 2003 arc!