Fra Skiens murarkitektur:
Teater Ibsen, Festiviteten

Festiviteten ble oppført etter tegninger av arkitekt Paul Due, og sto ferdig til Landsutstillingen i 1891, bygget under ledelse av overingeniør Axel Borchgrevink, som også var kanal- og fløtningsbestyrer. Borchgrevink benyttet også Pul Due (som da samabeidet med Bernhard Steckmest) som arkitekt på 1870-tallet, til utforming av slusevokterbolig og egen bolig. Festiviteten ble innviet på Henrik Ibsens fødselsdag i 1891, den 20. mars.

Samtidig med Festiviteten ble det bygget en omfattende utstillingsbygning på Østsiden av Festivitetsbygningen. Disse to bygninger var forbundet med en bro, kalt Glædens bro. Planen for utstillingen og bygningene var også utarbeidet av arkitekt Due. Utstillingsbygningen ble ganske snart revet.

Festiviteten huset opprinnelig Skiens badeanstalt samt en festsal med scene. I mesteparten av bygningens historie har den vært åsted for mangfoldige aktiviteter som gjenspeiler byens historie og befolkning, som kabareter, revyer, skuespill, konserter, religiøse møter, juleball, frimurerloge, krigsokkupasjon, danseskole, rockekonserter og bingo.

Telemark teater ble etablert i bygningen i 1986, der den første premieren ble satt opp i den nyrestaurerte festivitetsbygningen den 27. september dette året. Fra 1. januar 1990 er teatrets navn Teater Ibsen. Teatret er en viktig kulturinstitusjon i Telemark.

Den avlange bygningen har den nedre kortsiden som hovedfasade mot parken, som et viktig ledd i Skiens praktfulle byakse, der kirken utgjør det viktige fondmotiv. Teaterbygningens fremre og bakre del er bredere enn den midtre, og komposisjonen av disse tre bygningsledd er også forskjellig. Fronten har en midtrisalitt som markeres med pilastre, fronton og en kraftig balkong. Dette bygningsleddet har mansardtak med svai, bekronet med smijernsgitter. De to nedre etasjene fremstår som bygningens sokkel. Den tilbaketrukne delen av fasaden mot Kirkegaten har syv regelmessig plasserte vindusakser, der den midtre markeres som noe bredere, med et overbygget inngangsparti. Den bakre delen har en enklere utforming. På bygningens sekundære langside er et fremskutt, buet bygningsledd over tre etasjer. Festivitetsbygngningen er holdt i nyrenessanse. På den bakre kortenden er det et hengende tilbygg fra 1900-tallet, som nedsettende er blitt omtalt som "Ryggsekken".

Kilder:
Teater Ibsen
http://home.online.no/~dagma/skien/skienhis.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Paul Due og Bernhard Steckmest - Samling af Skisser til utførte eller projecterede Træbygninger, 1878
Einar Østvedt - Skiens historie, bd. 3arc! Historisk

Paul Due

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hovedfasaden mot parken

Fasade mot Kirkegaten

Motsatt perspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2003/2005 arc!