Fra Skiens murarkitektur:
Teater Ibsen, Festiviteten

Motsatt perspektiv.

[tilbake]


© 2003 arc!