Fra Stavangers murarkitektur:
Rogaland teater

Rogaland teater ble anlagt i et område med flere av Stavangers viktige monumentalbygg. Teatret ble oppført i 1883, etter tegninger av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Nabobygningene Stavanger museum, Turnhallen og Stavanger sykehus er også utformet av arkitekt Eckhoff. Eckhoffs teaterbygning ble oppført i pusset tegl, i en enkel nyrenessansestil, med en symmetrisk komponert hovedfasade med tempelgavl. Teatret har senere fått et tverrstilt tilbygg og et overdrevent stort tilbygg for snorloft.

I tiden frem til Den annen verdenskrig var teaterbygningen åsted for mange grupperingers fåfengte forsøk på å drive et profesjonelt teater. Alle teaterselskapene havarerte etter kort tid grunnet trang økonomi. I 1947 etablerte man Rogaland Teater AS, som eies av Staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Kilder:
http://www.rogaland-teater.no/Om_teatret/om_teatret.htmlHartvig Sverdrup Eckhoff

arc! historisk

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

TeaterkompleksetGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!