Arkitektur og historie i Rogaland:
Fra Stavangers murarkitektur

Bygninger i mur er ikke det som først fanger ens oppmerksomhet i den velrennomerte, viden kjente trehusbyen Stavanger, som forgjeves forsøkte å innføre murtvang. Likevel finnes det flere eksempler på flott murarkitektur i byen, blant annet fordi de offentlige bygg ble oppført i mur, i likhet med enkelte villaer og forretningsgårder.

Eiganesveien 28, 1881
Jelsagaten 49, 1909-11
Kongsgaten 47-49, 1867
Lagårdsveien 43, Stavangers gamle fengsel, 1862
Laugmannsgate 16, Filmteatret, 1924
Løkkeveien 8, Frimurerlogen, 1915-17
Musikkpaviljongen, Byparken, 1916
Nedre Strandgate 51, Gamle Tollbod, 1840
Provstebakken 2, 1905
Rogaland teater, 1883
St. Johannes kirke, 1900-09
St. Petri kirke, 1864-66
Skansegaten 1, Victoria Hotel, 1900
Skansegaten 2, Tollboden, 1904-06
Stavanger Domkirke, ca. 1125/sent 1200-tall
Stavanger museum, 1893/1929-30
Stavanger Turnhall, 1891
Valbergjet 4, Valbergtårnet, 1850-53
Vikedalsgate 11, St. Svithun skole, 1918-19

Alle fotografier ved G. T. Steiganarc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt:
Stavanger Domkirke

Jelsagaten 49

Victoria HotelGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!