Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger turnhall

Turnhallen ble bygget i 1891 for Stavanger Turnforening, etter tegninger av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Bygningen er symmetrisk komponert over to etasjer, bygget i pusset tegl, med et fremskutt midtparti artikulert med parstilte pilastre. Midtpartiet markeres ytterligere ved en midtstilt tårnhjelm med mansardform.

Turnhallen ble anlagt i et område med flere av Stavangers viktige monumentalbygg. Nabobygningene Stavanger museum, Rogaland teater og Stavanger sykehus er også utformet av arkitekt Eckhoff.

Stavanger Turnforening fikk bygget en ny turnhall i 1980. Den gamle turnhallen er senere benyttet som bi-lokaler til Rogaland teater.

Kilder:
Ole Magnus Bore - "Det største, skjønneste og mest imponerende byggverk i byen", Stavanger museums hovebygning 100 år
http://www.stavanger-turnforening.no/
http://www.dagbladet.no/anmeldelser/970316-anm-teater1.htmlHartvig Sverdrup Eckhoff

arc! historisk

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!