Fra Stockholms arkitekturhistorie:
Norra Latin, Drottninggatan 71b

Norra Latin-läroverket ble påbeynt i 1876. Bygningen ble oppført etter tegninger av arkitekt Helgo Zettervall, og innviet av kong Oscar II i 1880. Frem til 1980-årene tjente bygningen sin opprinnelige funksjon som skole, og etter en restaurering i 1989 tjener Norra Latin som konferanserlokaler. Samtlige rom er nyrenovert i perioden 2004-05.

Norra Latin er oppført i pusset tegl over tre etasjer på en høy sokkel, og holdt i florentinsk ungrenessansestil. Bygningen er trykket tilbake fra Drottninggatan, med en romslig park foran. Bygningen har en korsformet grunnflate, der den tverrstilte bakfløyen avsluttes i en vestvendt halvrotunde. Fasadene er hierarkisk komponert, med tung, kvaderpusset sokkel og første etasje. Annen og tredje etasje er komponert sammen, med markante hjørnekvadre, og sirlig kvaderpussede flater. Første og annen etasje har store, rundbuede vinduer. Det fremskutte midtpartiet mot Drottninggatan er noe forhøyet, og har rundbuede vinduer i alle tre etasjer. Fasadene har symmetrisk komposisjon.

Det indre er orientert om to lysgårder, der en gedigen dobbeltrapp danner forbindelse og midtre akse. Monumentalmalerier og fresker utført av Carl Larsson, Bruno Liljefors, Axel Törneman og Prins Eugen pryder flere av interiørets veggpartier. Maleriene ble utført i årene omkring 1900, som det første initiativ fra Selskapet for kunstnerisk dekorasjon av skoler.

Kilder:
http://www.stoccc.se/
http://eprints.st-andrews.ac.uk/archive/00000368/01/10_-_Article_4_-%5B8%5D.pdfHelgo Zettervall

Svensk arkitektur i utvalg

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Drottninggatan

Detalj av halvrotunde

Lysgårdens trappehus

Perspektiv fra trappehuset

Perspektiv mot overlysvindu

Lysgård

Axel Törneman: "Engelbrekt vid Arboga riksdag"

Carl Larsson: "Skolgossarnas korum"

Bruno Liljefors: "Sträckande svanar"Geir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!