Fra Stockholms arkitekturhistorie:
Norra Latin, Drottninggatan 71b

Perspektiv mot overlysvindu.

[tilbake]


© 2005 arc!