Murarkitektur i Tønsberg:
Frimurerlogen, Kammegaten 4

Kortvegg mot Øvre Langgate.


© 2009 arkitekturhistorie.no