Murarkitektur i Tønsberg:
Frimurerlogen, Kammegaten 4

Tønsberg Frimurer Broderforening ble grunnlagt i 1890. I 1923 ble tomten i Kammegaten 4 gitt i gave til broderforeningen av Christian Thorvald (Th.) Marthinsen og sønnen Axel Marthinsen, begge gullsmeder og fabrikkeiere (Tønsberg Sølvvarefabrikk), og dessuten formenn i Tønsbergs Håndverk- og Industriforening.

En betingelse for gaven var at broderforeningen ble etablert som loge. Dette skjedde i 1924, og på den spisse tomten mellom Kammegaten og Møllegaten ble logebygningen oppført i 1924-25 etter tegninger av arkitekt Helge Brat. Ansvarshavende ved byggingen var byggmester Herman Svendsen, Th. Marthinsens forgjenger i Tønsbergs Håndverk- og Industriforenings formannsverv.

Logen fikk navnet St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors, og dens første ordførende mester var rektor Nils Riddervold-Jensen.

Logen er oppført som en massiv kileformet bygning over tre etasjer, med pussede fasader. Partiet nærmest krysset danner en monumental hovedform med eiendommelige ornamentale former som antyder vindusakser. De to gatefasadene har hvert sitt inngangsparti, med en særegen inngangsdør mot Kammegaten. Fasadenes hovedparti domineres av joniske pilastre og har små gavloppbygg av ulik form. Som takrytter har huset et oktogonalt tårnoppbygg. Bygningen er ganske særegen og eiendommelig i sitt uttrykk, og er preget av en nordisk nybarokk.

Fasaden mot Kammegaten er endel endret grunnet et nyere påbygg.

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/St._Johanneslogen_St._Michael_til_det_Lysende_Kors
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
Riksantikvarens art nouveau-arkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Th._Marthinsen_Sølvvarefabrikk
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Helge Brat

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Kortvegg mot Øvre Langgate

Fasadeparti mot Møllegaten

Inngang fra Kammegaten

Detalj av inngangsdør

Detalj med kapitélGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no