Murarkitektur i Tønsberg:
Frimurerlogen, Kammegaten 4

Inngang fra Kammegaten.


© 2009 arkitekturhistorie.no