Murarkitektur i Tønsberg:
Frimurerlogen, Kammegaten 4

Detalj av inngangsdør.


© 2009 arkitekturhistorie.no