Murarkitektur i Tønsberg:
Tønsberg Sparebank, Øvre Langgate 46

Tønsberg Sparebank ble opprettet i 1846-47, og var den første tiden ledet av tollkasserer Georg Michael Døderlein, og C. M. Nielsen var bankens eneste funksjonær. De første årene var driften svært primitiv, men omkring 1860 var banken solid, og gikk til innkjøp av en gård i Nedre Langgate 34. Der hadde banken sitt tilhold til 1915. I 1914 ble byggingen av nye banklokaler i Øvre Langgate 46 påbegynt. Arkitekt var Nils Reiersen i Kristiania, og de ansvarshavende byggmestre var Herman Svendsen & Mathias Kjeldsen. Nybygget ble innviet 30. mai 1915. Bankens kasserer på denne tiden var Georg Nilsen, en sønn av den første funksjonæren. I 1917 fikk banken sin første administrerende direktør, bokholder August Christiansen.

Nybygget ble reist på hjørnet av Øvre Langgate og Møllegaten, med hovedfasaden som fondmotiv for kammegaten. Bygningen er oppført over tre fulle etasjer med pussede fasader. Det brukne hjørnet danner komposisjonens dominerende element, med en solid granittportal samt tårnoppbygg. Fasadene domineres av tunge pilastre i grunt relieff. Stiluttrykket er nordisk nybarokk.

Bankbygningen ble utvidet ved den samme arkitekt Reiersen i årene 1930-31.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/tbgminne/1880/index.html
http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxNils Reiersen

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av fasadepartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no