Arkitektur og historie i Vestfold:
Murarkitektur i Tønsberg

Tønsberg er blitt regnet for å være Norges eldste by, men arkeologiske undersøkelser har datert byens grunnleggelse til omkring år 1100. Etter en utslettende bybrann i 1636 tok det over 100 år før byen igjen ble et levende handelssted. På 1700-tallet var byen blitt et senter for sjøfart og hvalfangst, og på 1800-tallet ble mange store formuer skapt her. Det var da byen fikk mye av det preget den har idag. Tross omfattende bruk av trearkitektur finnes en mengde murbygninger bevart fra den tiden.

Brannvakten, Øvre Langgate 42, 1883-85
Solgaard/Odd Fellow, Falckenbergs gate 7, 1916-17
Frimurerlogen, Kammegaten 4, 1924-25
Gunnarsbø, 1878
Tønsbergs Aktietrykkeri, Håkon Gamles gate 6-8, 1928
Tønsberg Sparebank, Øvre Langgate 46, 1914-15
Slottsfjellskolen, 1882-84
Slottsfjellstårnet, 1888
Tønsbergs Industri- og Sjøfartsbank, Storgaten 20, 1922
Privatbanken, Storgaten 24, 1883
Tønsberg Domkirke, 1856-58
Gamle Tønsberg jernbanestasjon, Nedre Langgate 50, 1881
Tønsberg Gamle Rådhus, Torvet 1, 1865-67arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte bygninger:


Tønsberg Domkirke


BrannvaktenGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no