Murarkitektur i Tønsberg:
Slottsfjellstårnet

Tårnet og byen.

© 2009 arkitekturhistorie.no